Kонкурс за асистент Печат

Институтът за държавата и правото при БАН обявява конкурс за асистент по Наказателно право от професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Икономически, стопански и правни науки за нуждите на секция Наказателноправни науки, със срок 2 месеца от публикуването на обявата във в. „Новинар“ от 09.11.2013 г., и на интернет-страницата на ИДП: ipn-bg.org. Справки и документи – в института, 1000 София, ул. “Сердика” 4, ет.3, тел. 02/987 4902.


ВИЖ>>> УСЛОВИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА АСИСТЕНТ В ИДП

ИЗТЕГЛИ>>> ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА АСИСТЕНТ


 
< Предишна   Следваща >
web site design