Bulgarian English
Институт за държавата и правото при БАН
Защита на дисертационен труд на тема „Правомощието на Конституционния съд за даване задължителни тълкувания на конституцията – специфики, прилагане” за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в Института за държавата и правото при БАНна Виктор Симеонов СимеоновЗащита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в Института за държавата и правото при БАНТодор Димитров ДочевЗащита на дисертационен труд на тема “Взаимност и реторсия в международното частно право” за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в Института за държавата и правото при БАН Пламена Борисова Караиванова-КобуроваЗащита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в Института за държавата и правото при БАНЖивка Стоянова МатееваМеждународна научна конференцияООН: ИСТОРИЧЕСКИ ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННО ПРАВОГрафик за провеждане на конкурсните изпити за докторантидопълнителен прием за учебната 2014/2015 г.Научно жури за присъждане на ОНС “доктор по право”на Матей Тодоров МаревНаучно жури за присъждане на ОНС “доктор по право”на Мадлен Раденкова КавръковаКонкурс за главен асистент ½ щ. бр. по Административно право и административен процес...Научна сесия в памет на академик Петко Стайнов12 май 2015, 16 часа, Заседателна зала на БАН
Ти си тук Начало

Последни новини

 
Регистирайте се сега!
Отписване

Ако желаете да спрете получаването на бюлетина, запишете тук кода за отписване. Кода за отписване можете да намерите в бюлетина. След това натиснете Отписване.

http://ipn-bg.org/inner.php/ajax
Моля, изчакай...
Невалиден имейл адрес