Bulgarian English
Институт за държавата и правото при БАН
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПРАВО28.11.2014 г. (петък)График за провеждане на изпитите за докторанти в Института за държавата и правото при БАН, редовен прием за учебната 2014/2015държавна поръчкаЛекция на тема „Отговорност на държавата за действия и бездействия на законодателната власт“Лектор: доц. д-р Александър Корнезов, секция по Международноправни науки
Ти си тук Начало » Новини

Новини

print

Дати за провеждане на конкурсните изпити за докторанти в ИДП-БАН

допълнителен прием за учебната 2013/2014 г. Дати за провеждане на конкурсните изпити за докторанти в Института за държавата и правото при БАН – допълнителен прием за учебната 2013/2014 г., и за асистент п...

Конкурс

за доцент по Административно право и административен процес Институтът  за  държавата  и  правото  при  БАН  –  София,  обявява  конкурс  за  ...

Научно жури за присъждане на ОНС “доктор по право”

на Александър Атанасов Александров Научно жури за присъждане на ОНС “доктор по право” съобщава, че открито заседание за защита на дисертационен труд на тема “Придобиване на собствени ...

Подкатегории

Facebook like

Регистирайте се сега!
Отписване

Ако желаете да спрете получаването на бюлетина, запишете тук кода за отписване. Кода за отписване можете да намерите в бюлетина. След това натиснете Отписване.

http://ipn-bg.org/inner.php/ajax
Моля, изчакай...
Невалиден имейл адрес